ciljevi

Kako sebe motivirati?

Jesenska depresija, sve kraći dani i sve manje vremena za privatni život, obično su početak demotivacije. Jako puno ljudi u ovom periodu godine teško pronalazi ...