OPĆI UVJETI POSLOVANJA TVRTKE

 Ovo su Opći uvjeti poslovanja TVRTKE (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“). Koristeći se Internet stranicom, uslugama Internet trgovine ili aplicirajući za Korisnički račun izjavljujete da ste suglasni s ovim Općim uvjetima koji predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora sklopljenog između Vas i TVRTKE.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete. Ukoliko bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nije jasna ili razumljiva slobodno nas kontaktirajte na T: +385996229530, E: mag.me@magme.hr  adresa: Frane Bulića 9, Zagreb. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, ljubazno Vas molimo da ne koristite usluge Internet stranice i Interne trgovine te svih pridruženih sadržaja istih.

Opći uvjeti dostupni su na hrvatskom jeziku.

 

I/ OPĆE ODREDBE

 

1. Definicije pojmova

1.1. U ovim Općim uvjetima, osim ukoliko kontekst zahtijeva drugačije, sljedeći izrazi, korišteni ovdje, imat će sljedeća značenja:

 • Ugovor“ znači svaki ugovor o kupnji sklopljen na određeno vrijeme između TVRTKE i Korisnika putem Internet stranice.
 • Radni dan“ znači svaki dan kada su poslovne banke otvorene za generalno poslovanje (uključujući usluge deviznog poslovanja i depozite stranih valuta) u Zagrebu, Hrvatska;
 • HRK” znači službenu valutu u Republici Hrvatskoj;
 • Internet stranica“ znači www.magme.hr
 • TVRTKA“ znači MagMe Media d.o.o., sa sjedištem u Frane Bulića 9, Zagreb,  Hrvatska; OIB:90978973501 upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MB:04557697
 • Proizvod“ znači svaki proizvod iz asortimana TVRTKE koje nudi i/ili prodaje TVRTKE putem Internet trgovine
 • Korisnik“ znači svaka fizička osoba koja u svojstvu potrošača zaključuje Ugovor sa TVRTKOM
 • Viša sila“ U vezi s bilo kojom Ugovornom stranom, znači okolnosti van razumne kontrole te Ugovorne strane, uključujući, bez ograničavanja, Božja djela, djela bilo koje vlade ili nadnacionalne vlasti, izbijanje sukoba, nacionalne ugroženosti, pobune, javni nemiri, požari, eksplozije, poplave, epidemije, isključenje s rada (bilo od strane stranke ili ne), ograničenja;

1.2. U ovim Općim uvjetima primjenjuju se sljedeća pravila tumačenja:

 • (i) osim ako kontekst drukčije ne zahtijeva, riječi u jednini uključuju i množinu te obratno;
 • (ii) upućivanje na određeni članak, odjeljak ili Prilog tumači se kao upućivanje na taj određeni članak, odjeljak ili Prilog ovih Općih uvjeta;
 • (iii) naslovi i podnaslovi su isključivo radi lakšeg snalaženja i nisu od utjecaja na tumačenje ovih Uvjeta korištenja;
 • (iv) svako upućivanje na odredbu zakona, znači upućivanje na tu odredbu kako se ista može izmijeniti s vremena na vrijeme;
 • (v) upućivanje na „osobu“ uključuje svaku osobu, fizičku ili pravnu, tvrtku, društvo, korporaciju, vladu, državu ili državnu agenciju, zakladu, društvo osoba ili udruženje (neovisno ima li zasebnu pravnu osobnost) ili dvije ili više od naprijed navedenih te upućivanje na „osobu“ uključuje i njene univerzalne sljednike, dozvoljene primatelje i stjecatelje;
 • (vi) „uključujući“ i „uključuje“ će se smatrati da je praćeno izrazom „bez ograničenja“ pa i gdje to nije izričito tako navedeno.

1.3. Ovi Opći uvjeti predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora zaključenog između TVRTKE i Korisnika.

 

2. Sklapanje Ugovora – narudžba

2.1. Ugovor se sklapa sredstvima daljinske komunikacije-putem Web shopa sukladno niže navedenim uvjetima

2.2. Ponuda TVRTKE na Internet stranici se smatra pozivom Korisniku da zaključi Ugovor. Ponuda TVRTKE nije obvezujuća te TVRTKA ima u svako doba pravo na izmjenu asortimana Proizvoda

2.3. Za kupnju putem Internet trgovine morate imati otvoren Korisnički račun (vidi više u odjeljku Korisnički račun).

2.4.  Kupac naručuje Proizvode pritiskom na tipku „Dodaj u košaricu“. Narudžba je dovršena kada Korisnik uspješno prođe kroz cijeli proces narudžbe, Proces narudžbe se sastoji od odabira Proizvoda i unosa  traženih podataka, potvrde narudžbe i naplate iste. Zaključivanjem narudžbe i prihvaćanjem ovih uvjeta se smatra da je Ugovor sklopljen.

2.5. Korisnik će u kratkom roku zaprimiti na e-mail potvrdu narudžbe osim ako TVRTKA zbog problema u mrežnoj komunikaciji nije u mogućnosti privremeno slati e-potvrde. Nakon što Proizvod bude otpremljen, TVRTKA će Korisnika putem e-maila obavijestiti da je Proizvod predan dostavnoj službi te o očekivanom vremenu isporuke, čime se smatra da je Ugovor sklopljen.

2.6. TVRTKA zadržava pravo u bilo kojem trenutku povući Proizvod iz ponude odnosno otkazati i/ili odbiti potvrđenu narudžbu. Tvrtka će u slučaju da je Proizvod plaćen, izvršiti Korisniku povrat novčanih sredstava.

 

3. Dostava

3.1. TVRTKA će nastojati dostaviti naručene Proizvode u dogovoreno vrijeme, no najavljeni rokovi isporuke se trebaju tretirati isključivo kao namjeravani datum isporuke, a nikako kao krajnji rok isporuke. Ukoliko iz bilo kojeg razloga nećemo biti u mogućnosti isporuku izvršiti u dogovoreno vrijeme, biti ćete o tome obaviješteni što je to prije moguće.

3.2. U svrhu isporuke dogovorenih Proizvoda ili TVRTKA će angažirati treće strane (dostavna služba) radi izvršenja dostave, o čemu ćete biti obaviješteni.

3.3. Trošak dostave Proizvoda iznosi 4 eura za dostavu unutar Hrvatske, a ostale dostave se naplaćuju sukladno Cjeniku dostave.

3.4. U slučaju da narudžba sadrži više Proizvoda, a nisu svi Proizvodi istovremeno dostavljeni i/ili je isporučen pogrešan Proizvod, Proizvod koji nedostaje će biti naknadno dostavljen besplatno.

3.5. Rizik za naknadno oštećenje, gubitak i/ili uništenje Proizvoda prelazi sa TVRTKE na Korisnika kada Proizvod bude isporučen Kupcu ili osobi koja je zaprimila isporuku.

3.6. Dostava se obavlja na području Republike Hrvatske.

 

4. Pravo na jednostrani raskid Ugovora

4.1. Korisnik ima pravo na jednostrani raskid Ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana isporuke Proizvoda odnosno zadnjeg Proizvoda iz iste narudžbe.

4.2. Izjava o raskidu mora biti jasna i dana u pisanom obliku te ju Korisnik može poslati preporučenom poštom  na adresu sjedišta društva, ili email na mail adresu. Korisnik može koristiti i obrazac za raskid.

4.2. Korisnik je dužan izvršiti povrat Proizvoda u roku od 14 dana od dana kada je TVRTKU obavijestio da raskida Ugovor. Troškove povrata snosi TVRTKA.

4.3. U slučaju jednostranog raskida Ugovora, TVRTKA će izvršiti povrat kupoprodajne cijene Proizvoda te troškova redovne dostave. TVRTKA neće izvršiti povrat dodatnih troškova dostave nastalih na zahtjev Korisnika. Povrat novčanih sredstava izvršit će se na sredstvo plaćanja Korisnika kojim je plaćen Proizvod u roku od 14 dana od dana kada je TVRTKA zaprimila povrat Proizvoda odnosno u roku od 14 dana nakon što mu Korisnik dostavi dokaz da je Proizvod poslao natrag, ako bi o tome TVRTKA bila obaviještena prije primitka Proizvoda.

4.4. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Proizvoda koje je rezultat rukovanja Proizvoda, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda.

 

5. Isključenje prava na jednostrani raskid

5.1. Korisnik nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti Korisnika, o osobito u slučaju

 1. predmet ugovora je Proizvod koji je izrađen po specifikaciji Korisnika ili koja je jasno prilagođena Korisniku
 2. predmet ugovora lako pokvarljiva Proizvod ili Proizvod kojem brzo istječe rok uporabe
 3. predmet ugovora zapečaćeni Proizvodi koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. Korisnički račun

6.1. Za kupnju putem Internet trgovine, Korisnici moraju imati Korisnički račun. Za otvaranje Korisničkog računa, Korisnici moraju imati najmanje 18 godina..

6.2. Prilikom otvaranja Korisničkog računa zatražit ćemo podatke koji su obvezni za otvaranje Korisničkog računa, a koji su u elektronskom obrascu označeni zvjezdicom (*). Korisnik mora ispuniti obvezna polja točnim podacima. Nakon unosa svih obveznih podataka TVRTKA će poslati Korisniku e-mail koji sadrži aktivacijski link s rokom važenja od 24 sata kako bi Korisnik uspješno dovršio proces registracije i aktivirao Korisnički račun.

6.3. Korisničkom računu Korisnik unošenjem svojih pristupnih podataka (e-mail adresa / korisničko ime i lozinka).

6.4. Sve radnje u Korisničkom računu Vaša su odgovornost. Korisnik odgovara za točnost i ispravnost unesenih podataka u Korisničkom računu.

6.5. Korisnik ne smije dijeliti svoje pristupne podatke za Korisnički račun sa trećim osobama. Ako se posumnja na zloupotrebu, morate što prije promijeniti pristupne podatke i lozinku Korisničkog računa i o tome obavijestiti TVRTKE.

 

7. Cijena

7.1. Cijene su izražene u eurima sa pripadajućim PDV-om. Cijene i uvjeti plaćanja vrijede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

7.2. Korisniku će se izdati račun u elektronskom obliku i dostaviti putem e-mail adrese.

 

8. Način plaćanja

 Naručene proizvode Korisnik može platiti:

 1. Corvus Pay by IBAN – Transakcijsko plaćanje direktno putom IBAN broja, Ovu vrstu plaćanja mogu koristiti Korisnici koji imaju ugovorenu uslugu Internet ili mobilnog bankarstva u jednoj od banaka na koje je CorvusPay spojen. Cijena transakcije putem CorvusPay by IBAN metode ista kao kod plaćanja Internet ili mobilnim bankarstvom.
 2. KeksPay – Direktno plaćanje putem Keks Pay aplikacije, detaljnije na https://www.kekspay.hr/
 3. Virmansko plaćanje – U slučaju odabira ove vrste plaćanja, Korisnik će na upisanu e-mail adresu dobiti predračun sa podacima za plaćanje te rokom za uplatu. U slučaju da Korisnik ne plati naruždbu u danom roku, smatrat će se da je odustao od iste.

Naplata se vrši u valuti euro prema cijenama izraženim u trenutku narudžbe.

 

8. Odgovornost za materijalne nedostatke

8.1. U slučaju da Proizvod ima materijalni nedostatak, Korisnik ima prava koja mu pripadaju na temelju Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

8.2. Tvrtka odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Korisnika bez obzira je li Tvrtki to bilo poznato te za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako TVRTKA ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

8.3. Korisnik je dužan pisanim putem obavijestiti TVRTKU o uočenim materijalnim nedostatcima u Zakonom propisanim rokovima putem emaila: mag.me@magme.hr ili na adresu sjedišta društva.

8.4. U slučaju da TVRTKA utvrdi da Proizvod ima materijalni nedostatak, Korisnik, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja i pod uvjetima propisanim Zakonom o obveznim odnosima pravo na razmjerno sniženje cijene, zamjenu ili popravak Proizvoda. Pod određenim uvjetima Korisnik ima pravo na raskid Ugovora.

8.5. TVRTKA napominje kako boje Proizvoda koje se prikazuju na vašem računalu, mobilnom uređaju ili tabletu mogu se razlikovati od stvarnih boja Proizvoda. TVRTKA ne jamči da će boje Proizvoda koje se prikazuju na zaslonu elektroničkog uređaja odgovaraju u potpunosti bojama (nijansama) Proizvoda u stvarnosti.

 

9. Odgovornost

9.1. TVRTKA vodi veliku brigu o Proizvodima koje isporučuje svojim Korisnicima, ali ne može u potpunosti isključiti pogreške. U malo vjerojatnom slučaju nastanka štete, naša je odgovornost, iz bilo kojeg razloga, ograničena u skladu sa sljedećim pravilima:

 • (i) TVRTKA odgovara do iznosa cijene Proizvoda.
 • (ii) TVRTKA nije odgovorna u slučajevima Više sile, kao što su smetnje u radu Interneta ili telekomunikacijske opreme, mrežni napadi, prekidi napajanja, napadi zlonamjernog softvera ili virusa, nedostaci od strane o kojima TVRTKA ovisi o izvršenju Ugovora, požar, poplave, bolest, izostanak zaposlenika ili vladine mjere.
 • (iii) TVRTKA niti u kojem slučaju neće biti odgovarna za izgubljenu dobit, izgubljenu uštedu ili gubitak pohranjenih podataka i štetu uzrokovanu prekidom poslovanja.
 • (iii) Bilo kakva šteta mora biti prijavljena TVRTCI što je prije moguće. Pravo na odštetu prestaje ako ne obavijestite TVRTKU o šteti u roku od 30 dana od nastanka štete.

9.2. Gore opisana shema odgovornosti ne odnosi se na slučajeve u kojima se odgovornost TVRTKE zakonom ne može isključiti.

 

10. Promjene Općih uvjeta

10.1. TVRTKA može ažurirati odnosno mijenjati Opće uvjete u bilo kojem trenutku, slijedom čega upućujemo Korisnike da prije svake narudžbe pročitaju Opće uvjete.

10.2. Svaka promjena Općih uvjeta biti će objavljena putem ove Internet stranice. Izmijenjeni Opći uvjeti se primjenjuju na nove, a ne dovršene narudžbe Korisnika.

 

11. Mjerodavno pravo, rješavanje sporova te pravo na podnošenje prigovora

11.1. Svi Ugovori koje TVRTKA sklapa sa svojim Korisnicima podložni su zakonima Republike Hrvatske.

11.2.  Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor TVRTKI u slučaju da je isti nezadovoljan sa naručenim Proizvodom ili uslugom TVRTKE. Prigovor se podnosi pisanim putem na adresu sjedišta TVRTKE ili putem e-maila: TVRTKA@TVRTKA.COM. Kako bi mogli što brže i učinkovitije postupiti po prigovoru, molimo Vas da u prigovoru navedete broj narudžbe, ime i prezime te adresu. Tvrtka je dužna potvrditi primitak prigovora bez odgađanja, a odgovoriti na Vaš prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog.

11.4.  U slučaju da Korisnik nije zadovoljan ishodom nakon podnesenog Prigovora, Korisnik ima pravo ostvarivati zaštitu svojih prava i putem tužbi Sudovima časti Hrvatske gospodarske komore (dalje u tekstu: HGK) i Hrvatske obrtničke komore (dalje u tekstu: HOK), ili pokrenuti  postupak alternativnog rješavanja sporova pred jednim od notificiranim tijelima sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova.

11.5. Sukladno Uredbi 524/2103 Korisnik ima na raspolaganju i mrežnu platformu za rješavanje pravnih sporova koja je dostupna na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korisnik i TVRTKA imaju pravo podnijeti prigovor preko spomenute mrežne platforme u svrhu rješavanja pravnih sporova.

11.6. Za sve ostale upite možete nam se obratiti izravno putem e-maila ili pisanim putem na adresu sjedišta društva.

11.7. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno odredbama 8. Općih uvjeta te odredbama mjerodavnog zakona.

 

12. Zaštita osobnih podataka

12.1. O obradi Vaših osobnih podataka pročitajte u Pravilima privatnosti dostupnim na linku: https://magme.hr/pravila-privatnosti/.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0